Regulamin pobytu Gości w Osadzie Zieleniec

Witamy Państwa serdecznie w naszych domkach i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy o poświadczenie podpisem znajomości jego treści

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo na naszej stronie osadazieleniec.pl
  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Pobieramy zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu do 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Wpłata zadatku stanowi akceptację regulaminu. Pozostała kwota należności uiszczana jest w dniu przyjazdu.
  Numer Konta:
  Bank Pekao S.A 
  13 1240 1965 1111 0011 1412 8563
          

  Zieleniec 108, 57-340 Duszniki-Zdrój

 2. Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek zwracany jest w całości tylko w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 3. Obowiązuje kaucja 500 zł 
 4. Kwota za cały pobyt regulowana jest w dniu przyjazdu.
 5. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 10:00.
 6. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w Osadzie Zieleniec wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt).
 8. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych
 9. W domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
  Palenie tytoniu możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domu, pobieramy opłatę w wysokości 1000 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.
 10. Osoby nie zameldowane w Osadzie Zielniec mogą przebywać na terenie domu wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.
 11. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym gościom a także sąsiadów Osady Zieleniec oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00-07.00.
 12. W przypadku opuszczania domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 13. Parking mieszczący się na terenie Osady Zieleniec jest bezpłatny, niestrzeżony.
 14. Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony. W przypadku małych psów typu York, Maltańczyk, prosimy o kontakt.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 16. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenia resztek jedzenia. W innym przypadku zostanie pobrana opłata za sprzątanie domku w wysokości 200 zł.
 17. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru.
 18. Goście Osady Zieleniec proszeni są o nie chodzenie po domu w butach, a w szczególności w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich.
 19. Goście Osady Zieleniec ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 20. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką.
 21. Gospodarze Osady Zieleniec nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, Internetu, telewizji.
 22. Gospodarze Osady Zieleniec zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 23. Z uwagi na rodzinny charakter Osady, nie przyjmujemy grup na wieczory kawalerskie i panieńskie.
 24. Regulamin Osady Zieleniec podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe www.osadazieleniec.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gościa

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Osady Zieleniec.